Aktywność studencka procentuje

Życie studenta to nie tylko wykłady i sesja. To także dodatkowe aktywności w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Aktywność studencka procentuje, i to nie tylko w trakcie spotkań towarzyskich.

Dlaczego warto włączyć się w dodatkowe działania na studiach? 
 

Poza wartościowym czasem nauki, nowymi znajomościami i dobrej zabawie działalność w organizacjach wpływa na późniejsze zatrudnienie i pierwszą pracę po studiach. Spójrzmy bliżej na profil absolwenta, aktywnego uczestnika organizacji studenckich. Jak taka działalność wpłynęła na pierwsze lata pracy?

Samorząd

Samorząd

Dziś samorząd to przede wszystkim dwie sfery działalności: organizowanie życia studenckiego i pomoc studentom. Udzielanie się w nim to nie tylko prestiż, ale i ciężka praca. Wielu studentów wstępuje do samorządu nie tylko z powodu chęci zdobycia doświadczenia i poznania nowych ludzi, ale również wypróbowania się w nowej roli.

Co na nas czeka w samorządzie?

 • praca w organach samorządu studenckiego
 • praca w komisjach senackich lub rektorskich
 • udział w okazjonalnych pracach na rzecz uczelni (dni otwarte, akcja rekrutacyjna, organizowanie imprez kulturalnych i naukowych itp.)
 • wyjazdy i obozy
 • wolontariat studencki
Jakie umiejętności doświadczymy w samorządzie, co przyda się przy zatrudnieniu?
 
 • organizacji wydarzeń (event management)
 • logistyki 
 • multitaskingu
 • komunikatywności
 • umiejętności wyciągania wniosków
 • kreatywności 
 • analitycznego myślenia

Koła naukowe i organizacje studenckie

Studenci zrzeszeni w uczelnianych kołach naukowych docenią wartość nauki. Wbrew obiegowym opiniom nie są do organizacji naukowych werbowani wybitni studenci, zapowiadający się na przyszłych noblistów. Zwykle studenci włączają się w działalność organizacji w trakcie ciekawego wykładu czy przez innych studentów.

Działalność w kole naukowym to przede wszystkim chęć udziału w organizacji. Liczy się aktywność i kreatywność, która bardzo pomaga w organizacji zadań. Rok studiów czy wydział nie jest tak istotny jak zainteresowanie tematyką poruszaną w kole.

Działalność w kole naukowym pozwala na uzupełnienie wiedzy, która jest przekazywana na zajęciach. Ważne jest również to, że często są prowadzone badania, które studenci sami projektują, dzięki czemu zdobywają kolejne umiejętności. A one z kolei przydają się w znalezieniu pierwszej pracy.

Co na nas czeka w kole naukowym?

 • organizacja spotkań z naukowcami, którzy opowiadają o swojej pracy i działalności naukowej
 • seminaria z pracownikami naukowymi, na których dyskutujemy o tekstach z naszej dziedziny
 • spotkania z ciekawymi osobami spoza świata nauki, często o oryginalnych zainteresowaniach
 • wyjazdy i obozy
 • wolontariat studencki
 • udział w pracach naukowo-badawczych
 • publikacje, artykuły
 • udział w konferencjach naukowych
 • udział w konkursach, przeglądach i festiwalach
 • nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w konkursach i festiwalach

 Jakie umiejętności otrzymamy w kole naukowym, co przyda się przy zatrudnieniu?

 • organizacji wydarzeń (event management)
 • logistyki
 • pracy naukowej, research, zbieranie materiałów naukowych
 • analitycznego myślenia
 • multitaskingu i komunikatywności
 • umiejętności wyciągania wniosków
 • kreatywności 

Praktyki i staże

Współcześni studenci szukają sposobów rozwoju swojej kariery, nie tylko odbywając praktyki czy udzielając się w organizacjach, ale również wykorzystując szanse, jakie daje im uczelnia, aktywnie szukając możliwości rozwoju poza wykładami. Jednym z takich dodatkowych działań jest udział w warsztatach i stażach z firmami, które współpracują z uczelniami. Można włączyć się w trakcie targów pracy lub wziąć udział w rekrutacji dla studentów. 

Warto potraktować praktyki czy staże poważnie. Nawet jeśli uczelnia wymaga od nas potwierdzenia odbycia praktyk – niech nie będzie to kolejny dokument do kolekcji ani w wpis w CV. Staż może okazać się pasjonującą przygodą i okazją do poznania, jak działają firmy od środka. 

Warto uczestniczyć w wielu praktykach, wybierając różne, często nawet sprzeczne, obszary pracy. W jednym roku studiów możemy praktykować w branży finansowej by w kolejnym semestrze wypróbować się w branży hotelarstwie. To wszystko po to, by w bezpiecznych warunkach poznać samego siebie i wypróbować się w różnych okolicznościach.

Dobrze jest otrzymać wynagrodzenie za praktykę, niemniej, zapłata za staż nie jest najważniejsza..

Wyobraźmy sobie, że kupujemy nowy model samochodu. W salonie. Za gotówkę. Czy wybierzemy samochód na podstawie grafik w folderze? Czy może warto najpierw umówić się na jazdy próbne i wypróbować się samemu w nowym aucie?

Staż to jazda próbna

Podobnie jest z praktykami. Student nie jest istotną siłą roboczą w strukturze firmy. Ale student – prawdziwie zaangażowany, który wybrał daną firmę na podstawie własnych zainteresowań i chęci – to skarb. Taki student niejednokrotnie znajduje później zatrudnienie i staje się cenionym pracownikiem. 

Praktyki studenckie odbywają się na mocy umów, które są zawierane przez szkoły wyższe z wybranymi przez studentów pracodawcami. Udział w praktykach lub stażach umożliwia wykorzystanie w praktyce wiedzy, którą nabywa się podczas studiów. Praktykanci i stażyści mają możliwość asystowania podczas realizacji zadań przez etatowych pracowników oraz wykonywania indywidualnych projektów, które wspomagają pracę danej instytucji czy przedsiębiorstwa. Dodatkowym aspektem skorzystania z praktyk studenckich jest zapoznanie się z charakterem pracy w określonej dziedzinie, rozwinięcie zawodowej sieci kontaktów w interesującym obszarze oraz rozpoznanie danej branży.

Praktyki dają przedsiębiorcom możliwość zweryfikowania kompetencji przyszłych kandydatów do pracy. Pozytywne opinie byłych praktykantów na temat środowiska pracy (wdrożenia, dostępu do odpowiednich systemów, czy technologii) mogą służyć do budowania silnej pozycji atrakcyjnego pracodawcy dla danej grupy docelowej. Udało nam się dostać na praktyki? Nie bójmy się mówić o swoich oczekiwaniach. Czas, który spędzimy u tymczasowego pracodawcy, powinien być przez nas wykorzystany jak najowocniej. Po odbyciu praktyk lub stażu mamy prawo domagać się referencji od pracodawcy, które są informacją zwrotną na temat obowiązków, jakie były nam powierzane oraz z których się wywiązaliśmy.
 
Co na nas czeka na stażu?

 • praktyki, staże lub ukończone kursy, nieobjęte programem nauczania
 • poznanie od środka, jak wygląda codzienny dzień pracy w różnych branżach
 • poznanie nowych ludzi z większym doświadczeniem zawodowym, którzy mogą służyć nam radą
Co otrzymamy po stażu lub praktykach?

 • organizacji pracy w danej branży 
 • organizacji pracy w konkretnym typie przedsiębiorstwa; korporacji, urzędzie, małym przedsiębiorstwie, zakładzie produkcji
 • obowiązkowości i sumienności
 • codziennej rutyny
 • rozpoznanie własnych upodobań w zakresie pracy
 • nowe znajomości

Kursy, certyfikaty i szkolenia

Obecnie można przebierać w ofercie. Dostępne są bezpłatne formy, online czy też wyspecjalizowane płatne kursy. Warto uczestniczyć w darmowych kursach czy certyfikacji z wybranych kierunków. Może to być kurs z zarządzania projektami, organizacji wydarzeń czy kurs języka. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu może przydać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Co na nas czeka na szkoleniach?

 • poszerzenie wiedzy i świadomości
 • nowe znajomości
 • nowe umiejętności

Co otrzymamy po szkoleniu?

 • nowe umiejętności 
 • zaświadczenie o nabytych umiejętnościach
Co teraz możesz zrobić dla poprawy swojej sytuacji finansowej?

Challenge 7

Spośród kół naukowych, organizacji studenckich czy oferty kursów działających na Twojej uczelni wybierz jedną i zgłoś się do niej dzisiaj. 

Możliwe, że w podjęciu decyzji pomoże reguła pięciu sekund, omówiona w module 18, która mówi, że jeśli zaczynamy zwlekać z działaniem  nasz mózg wyszukuje różne powody, by nie angażować się.

Skip to content