A może by rzucić wszystko i wyjechać?

Nawet jeśli studia skończyliśmy na wymarzonej uczelni i studiowaliśmy w większym mieście, to wcale nie oznacza tego, że spędzimy kolejne kilkanaście albo kilkadziesiąt lat w danym miejscu.

Możliwe, że rynek pracy jest przyjazny w miejscu już przez nas zagospodarowanym, niemniej – może warto spróbować czegoś nowego?

Boom emigracyjny po 2004 r., po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej trwa do dziś. Możliwość wyjazdu zarobkowego zazwyczaj wiąże się z wizją wysokich, a przynajmniej lepszych zarobków, a także z wyższym standardem życia. Jest to kusząca wizja, zwłaszcza dla młodych osób, kończących studia, szukających pracy i zastanawiających się nad własną przyszłością. Realizacja ambicji, chęć sprawdzenia się, wolny stan, otwartość i świadomość, że świat to globalna wioska sprawia, że młode pokolenie rozważa taką strategię życiową i chętniej podejmuje decyzje o zagranicznej migracji.

Główny Urząd Statystyczny szacuje, że 
w 2020 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2,3 mln. mieszkańców naszego kraju. Spośród krajów UE, nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (0,6 mln), Niemczech (0,6.), Irlandii (0,1.) oraz w Holandii (0,1.) i we Włoszech (96 tys.). 

Zakłada się, że brak zobowiązań rodzinnych sprzyja wyjazdom za granicę, to wśród emigrantów polskich prawie 34% stanowiły osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Pod względem poziomu wykształcenia, 22,8% – wyższe (kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni). Dane GUS wskazują, iż 38,7% osób z wykształceniem wyższym to osoby, które ukończyły nauki społeczne, prawo, a najczęściej ekonomię.

Kto emigruje w latach 20-tych XXI wieku?

To tyle jeśli chodzi o statystykę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że największa skłonność do mobilności dotyczy osób w wieku od 18 do 35 lat i jednocześnie, jak bardzo od 1989 roku poprawił się poziom wykształcenia młodszej części populacji Polski, nie jest zaskakujące, że udział migrantów z wyższym wykształceniem jest coraz wyższy. Są to osoby, które pomimo posiadania formalnych kwalifikacji, nie są w stanie znaleźć satysfakcjonującej ich pracy na polskim rynku pracy.

Mobilność zagraniczna to fenomen stricte ekonomiczny:

  • najważniejszym powodem mobilności Polaków są kwestie finansowe
  • migracja zarobkowa jest ściśle powiązana z rynkiem pracy, a szczegółowo – z poziomem bezrobocia
  • młodzi ludzie mają trudności z podjęciem pracy, zwłaszcza takiej, która satysfakcjonowałaby ich finansowo

W przypadku wyjazdu młodych osób, istotna wydaje się ponadto kwestia budowania potencjału życiowego. Ważne są motywy związane z chęcią nauki języka obcego, zdobywaniem nowych doświadczeń zawodowych, ciekawością świata i chęcią poznania nowych ludzi oraz wizją lepszych perspektyw życiowych dla dzieci. Młodsi migranci wskazują na motyw zbierania doświadczeń, nabywania nowych umiejętności i wiedzy, sprawdzenia się. Wyjazdy są formą zarabiania i poznawania świata, są też postrzegane jako przygoda i nowe doświadczenie życiowe. Przynoszą korzyści materialne i stanowią realizację wysoko cenionej współcześnie wartości, jaką jest podróżowanie i zwiedzanie.

 

Zobaczyć świat

Migracja zatem jako jedna z opcji drogi życiowo-zawodowej jest atrakcyjna, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Możliwość poznania świata i zdobycia za granicą doświadczenia jest czynnikiem zachęcającym młodych ludzi do podjęcia ryzyka zagranicznego wyjazdu.

Studenci, którzy określają swoją sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą również rozważają zagraniczny wyjazd zarobkowy. Nie jest to już migracja przetrwania, w której najważniejszym czynnikiem wypychającym jest brak pracy i niemożność utrzymania rodziny. Być może jest to migracja odpowiedniego standardu, w której głównym motorem napędzającym migrację zarobkową jest chęć podniesienia standardu życia swojego i rodziny. 

Jak się okazuje, motyw ekonomiczny nie jest wcale taki jednoznaczny. Nie tylko bowiem brak pracy, ale ogólnie niesatysfakcjonująca praca czy zarobki nie spełniające oczekiwań mogą być istotnymi czynnikami wypychającymi. Wiedza o lepszych zarobkach za granicą, chęć dostatniego życia czy nawet wizja lepszego życia skłaniają młodych ludzi do podejmowania takiej strategii życiowej. 

Zagraniczna migracja zarobkowa okazuje się być jedną z rozpatrywanych strategii życiowych młodych osób. Choć wydaje się, że niejako zmusza ich do tego sytuacja ekonomiczna, ich własna i w kraju, bowiem najczęstszymi motywami migracji studentów są niskie zarobki w Polsce oraz szukanie szans na lepsze życie, to nie jest to jedyny czynnik. 

Nie bez znaczenia są sieci migracyjne, traktowanie migracji jako jednego z etapów w cyklu życia, np. wyjazd zarobkowy w wakacje, czy pewnego rodzaju odwaga i otwartość na podejmowanie nowych wyzwań. Mają one pośredni wpływ, jako elementy ułatwiające podejmowanie decyzji. 

Przekłada się to na charakterystykę migracji – to głównie migracja osób młodych, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, będących w związkach lub nie, krótkookresowa. Generalnie – im młodszy wiek, tym większa mobilność przestrzenna jednostki. 

Czy jednak migracja zarobkowa będzie coraz częstszą strategią życiową młodego pokolenia? Łatwość wyjazdów zagranicznych jest atrakcyjna, dlatego młodzi ludzie rozważają taką możliwość.

Co teraz możesz zrobić dla poprawy swojej sytuacji finansowej?

Challenge 14

Czy kiedykolwiek pracowałeś za granicą? Możliwe, że jedną z opcji jest wakacyjny wyjazd zarobkowy do jednego z krajów Unii Europejskiej. Jeśli miałbyś kiedykolwiek wyjechać za granicę do pracy:

  • jaki kraj to byłby? 
  • jakie miasto?
  • jakie zasoby potrzebowałbyś, by wyjechać za granicę?

Dodatkowo do poczytania:

  1. Szyszka, Małgorzata, Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii młodego pokolenia, 2016
  2. Kozielska, Justyna, Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny, 2014
Skip to content