BIK – co to jest i dlaczego warto o tym wiedzieć jak najwcześniej

BIK – Biuro Informacji Kredytowej to największy w Polsce zbiór danych o klientach instytucji finansowych; indywidualnych i przedsiębiorcach.

W BIK-u gromadzone są informacje dotyczące kredytów gotówkowych, ratalnych, hipotecznych, odnawialnych, pożyczek oraz zobowiązań na karcie kredytowej. Gromadzone są również informacje o kredytach poręczonych. Dane klienta trafiają do BIK z chwilą złożenia przez niego wniosku o produkt o charakterze kredytowym. Bank nie musi uzyskiwać zgody na przeszukanie baz BIK, wystarczy, że klient zostanie o tym poinformowany.

BIK posiada w swojej bazie informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców.

BIK to tzw. baza pozytywna. Blisko 90% danych to informacje pozytywne, które świadczą o rzetelnie spłacanych zobowiązaniach.

Dlatego już na początku swojej drogi zawodowej warto wiedzieć, jak informacja o naszych kredytach i pożyczkach wpłynie na późniejsze ewentualne decyzje w zakresie kredytów.

Dzięki BIK kredytobiorcy:

 • mogą legitymować się dobrą historią kredytową potwierdzającą ich wiarygodność,
 • dzięki potwierdzonej wiarygodności finansowej otrzymują lepszą ofertę kredytową,
 • oszczędzają czas dzięki zautomatyzowaniu i uproszczeniu procedury kredytowej,
 • są chronieni przed nadmiernym zadłużeniem,
 • mogą chronić swoją tożsamość i uniknąć wyłudzenia kredytu na swoje dane.

Dzięki BIK kredytodawcy:

 • mogą precyzyjnie oszacować ryzyko i udzielać kredytów w sposób odpowiedzialny,
 • chronią swoich klientów przed nadmiernym zadłużeniem,
 • dopasowują ofertę do możliwości swoich klientów,
 • uzyskują lepszą jakość portfela kredytowego,
 • chronią oszczędności klientów depozytowych.

BIK to platforma wzajemnych korzyści dla kredytobiorców i kredytodawców.

Instytucje współpracujące z BIK mają obowiązek przekazywania aktualnych danych dotyczących:

 • kwoty do spłaty,
 • wysokości limitu w przypadku kart kredytowych,
 • typu kredytu,
 • raty kredytu,
 • statusu opóźnienia,
 • liczby dni opóźnienia,
 • statusu windykacji.

Działalność BIK prowadzona jest w oparciu o zasady:

 • Wzajemności. Informacja dostępna wyłącznie dla dostawców danych,
 • Bezpieczeństwa. Fizyczne, organizacyjne i systemowe zabezpieczenia,
 • Neutralności. BIK, jako niezależna organizacja, dostarcza dane w sposób zapewniający anonimowość dostawców danych.
 • Wiarygodności. BIK nie ingeruje w dane i dostarcza je w postaci, w jakiej zostały wprowadzone przez uczestników wymiany, odpowiedzialnych za ich poprawność.
Dzięki sprawnej wymianie informacji uległa skróceniu i uproszczeniu procedura kredytowa, zminimalizowano obowiązki po stronie klienta, związane z koniecznością dostarczania dużej liczby dokumentów. Istotną korzyścią z funkcjonowania systemu jest ochrona klientów przed nadmiernym zadłużeniem.
 
Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

Dlaczego BIK gromadzi dane?

W celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego dokonywanej przez banki i inne instytucje finansowe – na podstawie art. 105 ust. 4 oraz 105a Prawa bankowego, a w przypadku niektórych instytucji finansowych na podstawie zgody klienta. Oznacza to, że kiedy chcemy zaciągnąć zobowiązanie finansowe, bank albo inna instytucja finansowa sprawdza w bazach danych BIK m.in. informacje o historii zobowiązań finansowych danej osoby, a następnie informacje te uwzględnia w procesie podejmowania decyzji kredytowej (informacja z BIK jest jednym z kryteriów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji kredytowej) – analiza kredytowa

W celach statystycznych i analiz. Wynikiem analiz statystycznych nie są dane osobowe, a analizy te nie są podstawą podejmowania przez banki i inne instytucje finansowe decyzji w stosunku do klienta. –  przygotowanie dla potrzeb banków i innych instytucji finansowych produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwie zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.

Co piąta osoba w wieku 18 – 24 lata obecnie spłaca pożyczkę. Łączna kwota tych kredytów to ponad 9 miliardów złotych. 

Jakie usługi proponuje BIK?

Raport BIK to podstawowy produkt dla osób fizycznych. Raport zawiera: dane osobowe, informację o ocenie punktowej (scoring), informacje o zobowiązaniach kredytowych.

 • chęć sprawdzenia swojej historii kredytowej
 • chęć poznania swojej oceny punktowej
 • chęć przygotowania się do wzięcia kredytu
 • po prostu z ciekawości
 • chęć monitorowania swojej historię kredytową
 • brak kredytu w banku

Inne produkty to Alerty BIK, Zastrzeżenie Kredytowe, Analizator Kredytowy, Aplikacja mobilna – Mój BIK

Czym są alerty BIK?

 • Alert chroniący przed wyłudzeniem kredytu – to powiadomienie sms/email w momencie, gdy bank lub instytucja pożyczkowa złoży w BIK zapytanie o danego klienta. Jeśli to nie klient złożył wniosek kredytowy lub nie jest klientem pytającej instytucji, oznaczać to może, że ktoś próbuje wyłudzić kredyt na jego nazwisko. Alert zapewnia więc ochronę przed wyłudzeniem.
 • Alert informujący o pogorszeniu historii kredytowej – klient otrzymuje sms/email, wtedy gdy pojawia się zaległość w spłacie jego kredytu.

Czy w BIK można zastrzec zgubiony dowód osobisty i jak się to robi?

Każdy klient posiadający konto w portalu BIK może zastrzec dowód osobisty bezpłatnie i w ten sposób wyłączyć go z obiegu. Zastrzeżenie dowodu osobistego jest podstawową czynnością, którą należy zrobić, w razie utraty dokumentu. W ten sposób zapobiegniemy np. wyłudzeniu kredytu na nasze dane, gdyby dowód bądź dane z dowodu, miały trafić w ręce nieuczciwej osoby.  Zastrzeżenie nie tylko w sytuacji kradzieży dowodu, czasami podejrzewamy kradzież danych z dowodu, mimo że ciągle jesteśmy w posiadaniu dokumentu – również warto dowód zastrzec.

Jak działa analizator kredytowy?

To przydatne narzędzie, kiedy chcemy sprawdzić swoje szanse na kredyt.

 • Analizator Kredytowy BIK sprawdza zdolność i wiarygodność kredytową.
 • Wykorzystuje te same dane, z których prawdopodobnie skorzystałaby banki
 • Dzięki niemu można zobaczyć, jak historia kredytowa przekłada się na szanse na kredyt
 • Dzięki analizatorowi otrzymamy kalkulację uwzgledniającą rzeczywistą historię kredytową
 • Dane są pobierane automatycznie z Raportu BIK – dlatego musi on być aktualny, czyli nie starszy, niż 7 dni.
 • W Analizatorze można wykonać dowolną liczbę kalkulacji dla różnych kredytów.
 • Obliczenia Analizatora są symulacją, mają charakter poglądowy i edukacyjny.
  Decyzja o przyznaniu kredytu zależy wyłącznie od banku.

 Score Hunter – platforma edukacyjna przygotowana przez BIK. 

Ma za zadanie zwrócić uwagę na kwestie istotne z punktu widzenia każdego, kto miał jakiegokolwiek zobowiązanie kredytowe lub zamierza skorzystać z kredytu, a także na ochronę tożsamości
Każdy, kto zdecyduje się skorzystać z platformy ma szansę podnieść swoje kwalifikacje z zakresu budowania własnej wiarygodności finansowej, ale nie tylko. Score Hunter podpowie również, jak chronić własne dane osobowe, zastrzec zgubiony dowód i uniknąć konsekwencji wyłudzenia kredytu na naszą tożsamość. Metoda jest prosta – video z udziałem blogerów/youtuberów, porady ekspertów, pytania i quizy, za których wykonanie przyznawane są punkty.
Całość podzielona jest na kilka sekcji tematycznych. Można sprawdzić swoją pozycję na tle innych graczy, zaś zebrane punkty wymienić na nagrody.
Baza wiedzy pozwala powrócić do materiałów video, które wykorzystywane były do zbierania punktów.
Dotychczas z platformy skorzystało ponad 45 tys. – z ponad 100 uczelni.
 

A gdy nigdy nie wzięliśmy kredytu i nasza historia w BIK jest pusta?

Brak jakiegokolwiek rekordu w BIK-u stawia kredytobiorcę jako osobę, o której instytucje finansowe praktycznie nic nie wiedzą. Nie wiedzą, czy spłaci swój pierwszy duży kredyt czy nie. 

BIK dla studentów

Słyszałeś te historie, gdzie człowiek nie dostał kredytu bo zalegał 10 złotych? To nie legendy miejska. BIKiem mogą być zainteresowani wszyscy którzy korzystają z produktów natury kredytowej. Jak pokazują wspomniane wcześniej liczby – osoby młode, a w tym studenci korzystają z zewnętrznego finansowania dość aktywnie.  

BIK:

 • umożliwia budowanie historii kredytowej – wiarygodność finansowa
 • ułatwia przygotowanie do wnioskowania o kolejny kredyt – pomaga oszacować szanse i odpowiedzialnie korzystać z kredytów – ochrona przed nadmiernym zadłużeniem
 • umożliwia sprawdzanie jak spłacany jest poręczony kredyt
 • umożliwia jakie dane banki przekazują do BIK
 • Wszyscy – nie tylko osoby korzystające z kredytów
 • ochrona przed wyłudzeniem kredytu / zastrzeżenie dokumentu
Co teraz możesz zrobić dla poprawy swojej sytuacji finansowej?

Challenge 12

Zaloguj się na platformie ScoreHunter i zawalcz o nagrody w wyzwaniu BIK!

Wysłuchaj podcastu, w którym Kasa Jaszczuk rozmawia z Małgorzatą Bielińską, dyrektor ds. Edukacji BIK.

Skip to content