Kredyt studencki – obosieczny miecz

Kredyt studencki jest jednym ze sposobów na sfinansowanie wydatków związanych ze studiami. 

Czy warto brać kredyt studencki?

O kredycie szczegółowo

Spłata odsetek kredytów studenckich jest dotowana przez państwo, w związku z czym koszty związane ze zobowiązaniem są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnego kredytu gotówkowego. 

Kredyt studencki znajduje swoje umocowanie w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej również Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0. Dokument ten w sposób rozbudowany opisuje aspekty  funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego, w tym pomocy socjalnej dla studentów i doktorantów, a właśnie do tego segmentu zaliczyć należy kredyty studenckie. Według danych ministerstwa z tego rodzaju wsparcia w latach 1998-2017 skorzystało niemal 400 tys. młodych ludzi. Wprowadzone niedawno przepisy znacząco ułatwiają jednak cały proces i sprawiają, że wnioskowanie o pożyczkę studencką staje się jeszcze bardziej korzystne.

Od 1 stycznia 2019 roku można ubiegać się o kredyt przez cały rok; wcześniej było to  możliwe jedynie w okresie wakacyjnym. Osoby zainteresowane kredytem studenckim obecnie otrzymają również decyzję instytucji finansowej najpóźniej w ciągu 30 dni, więc zyskują stosunkowo szybki dostęp do gotówki.

 

Dla kogo kredyt studencki?

Kredyt studencki jest przeznaczony dla studentów i doktorantów uczelni publicznych i niepublicznych. Mogą to być studenci zarówno studiów dziennych, jak i wieczorowych i zaocznych. Warunkiem w tym przypadku jest również ich wiek studenta, który w chwili składania wniosku nie może przekroczyć 30 roku życia, natomiast doktorant 35 roku życia. 

Kolejnym udogodnieniem jest ułatwienie równoczesnego aplikowania o kredyt studencki i stypendium socjalne. W obu przypadkach kluczowe znaczenie odgrywa dochód na osobę w rodzinie. O ile wcześniej przyjęte limity mogły od siebie odbiegać, dzisiaj są  ujednolicone, co ułatwia składanie wniosków i uzyskanie wsparcia z obu tych źródeł.

Kredyt studencki zaczynamy spłacać dwa lata po zakończeniu studiów. Kredytobiorca ma czas na znalezienie pracy i ułożenie swojej sytuacji.

Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 1000 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 500 zł miesięcznie.

Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów, otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!

Warto się uczyć, nasz kredyt może być umorzony.

  • 100 proc. umorzenia – możliwe jest w przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub tych, które doznały trwałej utraty zdolności do spłaty;
  • 50 proc. umorzenia – w przypadku absolwentów, którzy ukończyli swoje studia i byli zaliczani do grona 1 proc. najlepszych studentów lub doktorantów;
  • 35 proc. umorzenia – w przypadku absolwentów, którzy ukończyli kształcenie w gronie od 1,01 do 5 proc. najlepszych studentów czy doktorantów;
  • 20 proc. umorzenia – w przypadku absolwentów, którzy ukończyli kształcenie w gronie od 5,01 do 10 proc. najlepszych studentów lub doktorantów.

A może pożyczka?

Instytucje finansowe zachęcają do zaciągnięcia kredytu studenckiego prostą formą wnioskowania. Status studenta będzie natomiast dwa razy do roku automatycznie sprawdzany przez instytucję, wobec czego znika konieczność przedstawiania jej zaktualizowanej legitymacji studenckiej.

Pożyczka studencka pod wieloma względami różni się od dostępnych na rynku produktów kredytowych.

Niskie jest oprocentowanie – uzyskasz dostęp do bardzo taniej gotówki. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. 

W praktyce nie znajdziemy tak taniej pożyczki, jaką oferuje kredyt studencki.

Ponadto, raty wypłacane są maksymalnie przez 6 lat w przypadku studentów oraz 4 lata w przypadku słuchaczy szkół doktorskich.

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat wynosi natomiast dwukrotność liczby wypłaconych transz pożyczki studenckiej.

Niskie oprocentowanie, uzależnione od wysokości stopy redyskontowej, to nie wszystko. W trakcie pobierania pożyczki studenckiej oraz okresie karencji spłaty to państwo spłaca odsetki.

Z założenia kredyt studencki jest wsparciem finansowym, które ma pomóc studentom z rodzin o nie najlepszej sytuacji materialnej. W związku z tym jednym z najważniejszych warunków ubiegania się o takie finansowanie jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Każdego roku ustala się, ile może on wynosić maksymalnie, aby dany student mógł się starać o przyznanie mu kredytu studenckiego. Jeżeli wobec tego osoba spełnia kryteria co do wieku, jest studentem lub doktorantem, a średni dochód w rodzinie nie przekracza ustalonych norm, może wnioskować o preferencyjny kredyt studencki.

A teraz druga strona medalu

Zastanówmy się. Co widać za płaszczem przyjaznych warunków?

  • Dostęp do szybkiej gotówki – przyzwyczajanie się do łatwych pieniędzy. 
  • Niewysokie raty – zadłużenie. 
  • Długi okres kredytowania – wieloletnie korzystanie z kredytów i przyzwyczajanie się do firm pożyczkowych lub parabanków
Co teraz możesz zrobić dla poprawy swojej sytuacji finansowej?

Challenge 11

Znajdź w swoim środowisku dwie osoby, które korzystały w czasie studiów z kredytu studenckiego i poznaj ich opinie na temat tego instrumentu finansowego.

Skip to content